shutterstock_293397884

 Doelstelling


Stichting SON is opgericht op 29 december 2008 en heeft volgens  haar statuten in artikel 2 de volgende doelstellingen:

1. Het geven van financiële en materiële hulp aan instellingen en goede doelen die zich ten doel hebben gesteld het hindoeïsme als religie duurzaam uit te oefenen/te verspreiden in binnen en buitenland dan wel hieraan gerelateerd zijn.
2. Het organiseren van evenementen ter ondersteuning van deze financiële en materiële hulp.
3. Het steunen van projecten die zich specifiek richten op weeshuizen of kinderopvangprojecten in het   buitenland.
4. Het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search