Stichting  Sharma Organization Nederland (SON) – te Zoetermeer


Stichting SON. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de samenleving of bent u spiritueel ingesteld? Steun dan Stichting SON!
In 2010 en 2011 heeft Stichting SON verschillende weeshuizen in India en Nepal bezocht en deze financieel ondersteund.  Klik hier voor foto’s.

Steunen 

  Neem contact op als u ook Stichting SON financieel wil steunen of op een andere manier Stichting SON  wil ondersteunen.
U kunt Stichting SON steunen door uw bijdrage over te maken naar giro nummer: NL67INGB0001854812  BIC: INBNL2A ten name van Stichting SON.
Stichting SON is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Uw donatie is hiermee fiscaal aftrekbaar.
U draagt zo dus niet alleen bij aan de maatschappij, maar helpt ook uzelf ermee!

 Doelstelling

Stichting SON is opgericht op 29 december 2008 en heeft volgens  haar statuten in artikel 2 de volgende doelstellingen:

1. Het geven van financiële en materiële hulp aan instellingen en goede doelen die zich ten doel hebben gesteld het hindoeïsme als religie duurzaam uit te oefenen/te verspreiden in binnen en buitenland dan wel hieraan gerelateerd zijn.
2. Het organiseren van evenementen ter ondersteuning van deze financiële en materiële hulp.
3. Het steunen van projecten die zich specifiek richten op weeshuizen of kinderopvangprojecten in het   buitenland.
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search